اکنون ثبت نام کنید
2018 June 25

All About Cinema

جزئیات و مشخصات فنی

تمامی جزئیات و مشخصات فنی فیلم آواز

  • هزینه ساخت فیلم: $75,000,000
  • فروش کل: $270,154,315
  • فروش هفته اول: $35,258,145
  • فروش در جهان: $621,119,018

____________________________________________________________________________________________________________


میزان فروش فیلم در آمریکا                                         $270,154,315

+

میزان فروش فیلم در سایر کشورهای جهان                  $350,964,703


--------------------------------------------------------------


مجموع فروش فیلم در جهان                                       $621,119,018

*نام و نام خانوادگی * مدرک تحصیلی
* تاریخ تولد

* پست الکترونیک
* جنسیت * تلفن تماس
* وضعیت تاهل * نظام وظیفه
* آدرس * توضیحات
کد امنیتی