اکنون ثبت نام کنید
2019 October 18

All About Cinema

جزئیات و مشخصات فنی

تمامی جزئیات و مشخصات فنی فیلم خانه

  • هزینه ساخت فیلم: $135,000,000
  • فروش کل: $177,397,510
  • فروش هفته اول: $52,107,731
  • فروش در جهان: $386,041,607

____________________________________________________________________________________________________________


میزان فروش فیلم در آمریکا                                       $177,397,510

+

میزان فروش فیلم در سایر کشورهای جهان                   $208,644,097


--------------------------------------------------------------


مجموع فروش فیلم در جهان                                      $386,041,607

*نام و نام خانوادگی * مدرک تحصیلی
* تاریخ تولد

* پست الکترونیک
* جنسیت * تلفن تماس
* وضعیت تاهل * نظام وظیفه
* آدرس * توضیحات
کد امنیتی