اکنون ثبت نام کنید
2020 September 19

All About Cinema

جزئیات و مشخصات فنی

تمامی جزئیات و مشخصات فنی فیلم عصر یخبندان

  • هزینه ساخت فیلم: $59,000,000
  • فروش کل: $176,387,405
  • فروش هفته اول: $46,312,454
  • فروش در جهان: $383,257,136

____________________________________________________________________________________________________________


میزان فروش فیلم در آمریکا                                       $176,387,405

+

میزان فروش فیلم در سایر کشورهای جهان                   $206,869,731


--------------------------------------------------------------


مجموع فروش فیلم در جهان                                      $383,257,136

*نام و نام خانوادگی * مدرک تحصیلی
* تاریخ تولد

* پست الکترونیک
* جنسیت * تلفن تماس
* وضعیت تاهل * نظام وظیفه
* آدرس * توضیحات
کد امنیتی