اکنون ثبت نام کنید
2019 September 19

All About Cinema

جزئیات و مشخصات فنی

تمامی جزئیات و مشخصات فنی فیلم بی مصرف ها ۳

  • هزینه ساخت فیلم: 0
  • فروش کل: $39,322,544
  • فروش هفته اول: $16,200,000
  • فروش در جهان: $214,657,577

____________________________________________________________________________________________________________


میزان فروش فیلم در آمریکا                                       $39,322,544

+

میزان فروش فیلم در سایر کشورهای جهان                   $175,335,033


--------------------------------------------------------------


مجموع فروش فیلم در جهان                                      $214,657,577

*نام و نام خانوادگی * مدرک تحصیلی
* تاریخ تولد

* پست الکترونیک
* جنسیت * تلفن تماس
* وضعیت تاهل * نظام وظیفه
* آدرس * توضیحات
کد امنیتی