اکنون ثبت نام کنید
2020 July 15

All About Cinema

 • ادی عقاب
  ادی عقاب [2016] Eddie the Eagle 4 عکس
 • 127 ساعت
  127 ساعت [2011] 127 Hours 1 عکس
 • 21 بیست و یک
  21 بیست و یک [2008] 21 2 عکس
 • 33 نفر
  33 نفر [2015] The 33 5 عکس
 • آبهای تیره
  آبهای تیره [2019] Dark Waters 2 عکس
 • اتحاد سیاه
  اتحاد سیاه [2015] Black Mass 12 عکس
 • آرگو
  آرگو [2012] Argo 0 عکس
 • اسپارتاکوس
  اسپارتاکوس [1960] Spartacus 10 عکس
 • اسپارتاکوس: خدایان میدان نبرد
  اسپارتاکوس: خدایان میدان نبرد [2011] Spartacus: Gods 12 عکس
 • اسپارتاکوس: خون و شن
  اسپارتاکوس: خون و شن [2010] Spartacus: Bloo 57 عکس
 • اسکندر
  اسکندر [2004] Alexander 0 عکس
 • اسنودن
  اسنودن [2016] Snowden 5 عکس
*نام و نام خانوادگی * مدرک تحصیلی
* تاریخ تولد

* پست الکترونیک
* جنسیت * تلفن تماس
* وضعیت تاهل * نظام وظیفه
* آدرس * توضیحات
کد امنیتی