در سفر اکتشافی این کمدین مشهور به آفریقا ، از او خواسته شد که به یک یوزپلنگ غذا و آب بدهد اما این تجربه برای او به یک کابوس تبدیل شد زیرا این یوزپلنگ به او حمله کرد .

آدام سندلر ۴۶ ساله در یک مصاحبه تلویزیونی گفت:» این داستان واقعی است . من به آنجا رفتم و آنها از من خواستند که به قفس یوزپلنگ بروم و با دستان خودم به او آب بدهم . من هم این کار را انجام دادم اما کمی اشتباه کردم و اتفاق بدی افتاد.


 آنها به من گفتند که در هنگام دادن آب نباید خم شوم اما من که خیلی مضطرب بودم نتوانستم کارم را درست انجام دهم .... همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.

 وقتی او به سمت من پرید ،سعی نکردم مانع او شوم و تنها کاری که انجام دادم این بود که به او اجازه دادم مرا بخورد .

حتی قدرت دفاع کردن از خودم را نداشتم و با خودم می گفتم ، عیبی ندارد این هم سرنوشت من است . من به این شکل می میرم.
منبع : آفتاب